Om Stenbroens


Stenbroens efter de første 10 år I 2019 består firmaet af 8 svende, 2 lærlinge, 3 arbejdspersoner og en 3 […]


Stenbroens efter de første 10 år

I 2019 består firmaet af 8 svende, 2 lærlinge, 3 arbejdspersoner og en 3 kontoransatte. Herunder er et kort indblik i vores organisation og vores værdier.

Faglighed og uddannelse

Vores personale er faglærte Anlægsgartnere, foruden en Planteskolegartner og skovarbejder. Vores personale tilbydes løbende efteruddannelse. Herudover vægtes fagligheden og læring højt i vores dagligdag. Er du på udkig efter en anlægsgartner i Vanløse er vi de rette at kontakte.

Arbejdsmiljø

For os er arbejdsmiljøet, både det fysiske og psykiske særligt centralt. Eftersom vi lever ca 1/3 af vores vågne liv på vores arbejdsplads er det helt fundamentalt at vores arbejdsplads er et sted vi kan lide at være og tage del i. Vi tager vores fags fysiske udfordringer meget alvorligt og vi bruger derudover masser af energi på at skabe gode arbejdsdage og ordentlige relationer.

 Fokus på miljøet

Vi arbejder løbende med at evaluere vores virksomhed og vores branches arbejdsgange og materiale forbrug, for at finde frem til de løsninger der påvirker vores miljø mindst muligt. Dette får nogle meget konkrete følger for den måde vi arbejder på. Her er et par eksempler:

Vi anvender ikke sprøjtemidler i vores arbejde.

I vores egne design og anlæg anvender vi vi så vidt muligt biologisk nedbrydelige materialer, og undgår trykimprægneret træ. Vi bruger heller ikke sphagnum.

Vi forsøger at påvirke vores kunder, til at anvende de mindst miljø belastende materialer og processer. eksempler på dette er at anlægge plæner med frø, i stedet for rullegræs, eller indkøbe planter barrodet, i stedet for som potteplanter.

I forhold til de indkøb og investeringer vi foretager i virksomheden er miljøbelastningen en væsentlig faktor, når vi handler ind.

Stenbroens på Stenbroen, og i verden omkring os

Stenbroens træpleje og anlæg er vokset ud af en engageret hverdag i København. Vi elsker vores by, og det at bidrage, enten direkte gennem engagement i konkrete projekter, eller indirekte gennem støtte til andre der engagerer sig, er en naturlig del af vores virksomhedsdrift. Man kan læse om en del af de ting vi engagerer os i her på hjemmesiden under nyheder, eller på vores facebook profil.

Byøkologiske strategier

Stenbroens er placeret midt i københavn, og det er derfor selvfølgeligt at vores perspektiv på miljøpolitikken udgår fra byen. Vi ønsker aktivt i vores arbejdsliv at medvirke til udviklingen af byøkologiske perspektiver og praksisser. Målet må være at vi hele tiden arbejder os frem mod en ikke bare mere bæredygtig by, men en by der reproducerer natur, og energi fremfor at nedbryde eller blot bevare status quo.

 Garanti og sikkerhed

Gennem Danske Anlægsgartneres garantifond og det uvildige ankenævn er vores kunder sikret i forhold til opgaver udført, eller under udførsel.

Vi giver garanti på udført arbejde ud fra gældende normer for Anlæg. Garanti for beplantninger kommer ud på hvem der har ansvaret for vanding.

Samarbejdspartnere

De opgaver vi ikke selv har kompetencer eller autorisation til at udføre, lader vi derfor vores samarbejdspartnere om. Vi har således faste samarbejdspartnere indenfor kloak og afløb, tømrer og el arbejde, legepladsredskaber  mm. Vi har også et godt samarbejde omkring udfærdigelse af tegningsmateriale, eller projektering gennem landskabsarkitekter. Når vi vælger samarbejdspartnere, er vi meget opmærksomme på hvilke værdier der gør sig gældende i deres virksomhed.