Om Stenbroens

Faglærte svende med mange års erfaring inden for branchen

Få et tilbud

En kort historie

Stenbroens startede i 2006 som træpleje virksomhed. Siden da er vi vokset til den anlægsgartner virksomhed vi er i dag hvor vi varetager nyanlæg, drift og træpleje opgaver  for primært gårdlaug, boligforeninger, kommuner og region. Vi udfører dog også fortsat opgaver for private.

I 2022 overgik Stenbroens, til at være ejet af medarbejdere i virksomheden. Stenbroens er altså i dag et moderne kooperativ, hvor kolleger med mere end et års ancienitet kan blive medejere.

Faglighed og uddannelse

Vores personale er primært faglærte Anlægsgartnere, planteskolegartner og arborister. Vi beskæftiger også enkelte arbejdsmennesker, og så selvfølgelig vores lærlinge, som vi har løbende optag af. Vi lægger stor vægt på løbende efteruddannelse, og vægter faglighed og læring højt i vores dagligdag.

Arbejdsmiljø

Eftersom vi udlever ca 1/3 af vores vågne voksenliv på en arbejdsplads er det helt fundamentalt at Stenbroens er et sted vi kan lide at arbejde i og tage del i. Vi tager vores fags fysiske udfordringer meget alvorligt og bruger derudover masser af energi på at skabe gode arbejdsdage og ordentlige relationer.

Fokus på miljøet

Vi arbejder løbende med at evaluere vores virksomhed og vores branches arbejdsgange og materiale forbrug, for at finde frem til de løsninger der påvirker vores miljø mindst muligt. Dette får nogle meget konkrete følger for den måde vi arbejder på. Her er et par eksempler:

Vi anvender ikke sprøjtemidler i vores arbejde.

I vores egne design og anlæg anvender vi vi så vidt muligt biologisk nedbrydelige materialer, og undgår trykimprægneret træ. Vi bruger heller ikke sphagnum.

Vi forsøger at påvirke vores kunder, til at anvende de mindst miljø belastende materialer og processer. eksempler på dette er at anlægge plæner med frø, i stedet for rullegræs, eller indkøbe planter barrodet, i stedet for som potteplanter.

I forhold til de indkøb og investeringer vi foretager i virksomheden er miljøbelastningen en væsentlig faktor, når vi handler ind.

Stenbroens på Stenbroen, og i verden omkring os

Stenbroens er vokset ud af en engageret hverdag i København. Vi elsker vores by, og bidrager gerne til projekter og engagement der skaber social sammenhængskraft for Københavnere. Man kan læse om en del af de ting vi engagerer os i på vores facebook profil.

Byøkologiske strategier

Vi ønsker aktivt i vores arbejdsliv at medvirke til udviklingen af byøkologiske perspektiver og praksisser. Målet må være at vi hele tiden arbejder os frem mod en ikke bare mere bæredygtig by, men en by der reproducerer natur, og energi fremfor at nedbryde eller blot bevare status quo. Læs eventuelt om vores mulighed for grønne tage i København.

Garanti og sikkerhed

Gennem Danske Anlægsgartneres garantifond og det uvildige ankenævn er vores kunder sikret i forhold til opgaver udført, eller under udførsel.

Vi giver garanti på udført arbejde ud fra gældende normer for Anlæg.

Samarbejdspartnere

De opgaver vi ikke selv har kompetencer eller autorisation til at udføre, lader vi derfor vores samarbejdspartnere om. Vi har således faste samarbejdspartnere indenfor kloak og afløb, tømrer og el arbejde, legepladsredskaber mm. Vi har også et godt samarbejde omkring udfærdigelse af tegningsmateriale, eller projektering gennem landskabsarkitekter. Når vi vælger samarbejdspartnere, er vi meget opmærksomme på hvilke værdier der gør sig gældende i deres virksomhed.

Skriv til os

35 35 25 65