Anlæg af gårdhave og beplantninger


Belægninger, støttemure, granit, kampesten og træ. Hegn og espalier. Facade beplantning, Wire til opbinding. Beplantning og vedligeholdelse.


Stenbroens udfører anlæg af gårdhave og både små og store opgaver for en lang række boligselskaber, gårdlaug, foreninger, institutioner og private.
Vores gartnere er faglærte med masser af kompetence og vilje til at udføre opgaverne ordentligt, og vi er ikke bange for at komme med ideer til udvikling, og fornyelse, der hvor vi arbejder.

Få inspiration til anlæg af gårdhave

Vores tilgang til anlæg af gårdhave og indretning af byrum er inspireret af bæredygtige ideer og praksisser. Vi har arbejdet i mange år med implementering af grønne og bæredygtige løsninger og kender derfor til mange af de produkter og løsninger der findes, og har masser af erfaringer med om ideerne nu også holder i praksis.

Vores mål, for de anlæg vi selv designer, er at skabe involverende miljøer, der involverer og engagerer brugerne og som indbyder til engagement og leg.

I forbindelse med omlægning af eksisterende anlæg er der ofte mulighed for at implementere forskellige miljøforbedrende eller besparende tiltag. Eksempler herpå kan være genbrug af materialer i det nye anlæg, renovering af ledninger eller implementering af bæredygtige elementer som regnvandsanlæg, grønne tage, kompost anlæg eller andre tiltag der kan forøge biodiversiteten og skabe habitater i den trængte bynatur.

Få et tilbud