Ideen til dette biodiversitetskatalog opstod efter flere års spekulationer om, hvordan vi i Stenbroens træpleje & anlæg, bedst kan udvikle strategier og implementere løsninger, der maksimerer naturen og vildskaben i de projekter, vi som anlægsgartnervirksomhed involverer os i.

I de projekter hvor vi har har indflydelse på udformningen af konkrete anlæg, og har kunnet trække projektet i en vildere retning, har vi oftee manglet et opslagsværk med let tilgængelig viden, der kunne sætte både os og vores kunder i stand til at tale det samme sprog og diskutere ud fra konkrete elementer.

Vi mener at dette opslagsværk taler ind i én af hvor tids helt afgørende diskurser om fremtiden. For den biologiske mangfoldighed er trængt, naturen mangler plads og vi befinder os midt i en sent erkendt biodiversitetskrise.

Download PDF

giv-plads-til-naturen