Arbejdsområder

Rådgivning og design

Plejeplaner, design og tegning af anlæg og haver, LAR, vurdering af risikotræer, plejetiltag for bevaringsværdige træer, planteplaner, anlægsbeskrivelser

Læs mere

Træpleje og træfældning

Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm. Bevaring af gamle træer, plejeplan for træer

Læs mere

Anlæg af gårdhave og beplantninger

Belægninger, støttemure, granit, kampesten og træ. Hegn og espalier. Facade beplantning, Wire til opbinding. Beplantning og vedligeholdelse.

Læs mere

Pleje af gårdrum og haver

Beskæring af træer, buske og facadebeplantning, pleje af bede og plæner, hækkeklipning. Faste plejeaftaler, plejeplaner. Tiltag til biodiversitet og bynatur

Læs mere