Træpleje og træfældning


Beskæring, risikovurdering af træer, træfældning, udtynding, rodfræsning, flisning mm. Bevaring af gamle træer, plejeplan for træer


I Stenbroens arbejder vi med korrekt beskæring af træer, frugttræer, buske og andre planter.

Vi udfører alle slags træfældninger, og har specialiseret os i fældning og beskæring af vanskelige træer. Vi fliser grene og rodfræser stød efter ønske fra kunden.

European Tree Workers

Stenbroens træplejere er certificerede European Tree Workers (ETW) og bliver løbende videreuddannede. Certificeringen foretages af dansk træplejeforening og er som sådan jeres garanti for kvalificeret arbejde.

Risikovurdering af træer

Mekaniske skader, forkert beskæring, dårlige vækstforhold eller naturlig ælde. En eller flere af disse faktorer kan skabe et risikotræ. Indikationer på et risikotræ kan ofte være, at træet er angrebet af svampe eller insekter.

Vurdering af træer skal være med til at hindre uheld og skader. Samtidig kan vurderingen fastslå, om der fortsat skal bruges tid og penge på pleje, eller det er bedre at fælde træet og plante et nyt.

Plejeplaner

Vi laver plejeplaner for træer og beplantninger, så ejere opnår forhåndsviden om korrekt pleje og de økonomiske omkostninger herved.

Planerne kan bruges til at sikre, at rutiner ikke går tabt i specielt gårdlaug, boligforeninger og institutioner.

Plejeplaner sikrer på længere sigt, at der ikke postes spildte mængder af tid og penge i forkert vedligeholdelse.

Få et tilbud