Rådgivning og design

Faglærte svende med mange års erfaring inden for branchen

Få et tilbud

Rådgivning og design

Plejeplaner, design og tegning af anlæg og haver, LAR, vurdering af risikotræer, plejetiltag for bevaringsværdige træer, planteplaner, anlægsbeskrivelser.

Inspiration til anlægning af gårdhave (design)

Vores tilgang til anlæg af gårdhave og indretning af byrum er inspireret af bæredygtige ideer og praksisser. Vi har arbejdet i mange år med implementering af grønne og bæredygtige løsninger og kender derfor til mange af de produkter og løsninger der findes, og har masser af erfaringer med om ideerne nu også holder i praksis.

Vores mål, for de anlæg vi selv designer, er at skabe involverende miljøer, der engagerer brugerne og som indbyder til leg og brug.

Få et tilbud

Plejeplaner

Vi laver plejeplaner for træer og beplantninger, så ejere opnår forhåndsviden om korrekt pleje og de økonomiske omkostninger herved.

Planerne kan bruges til at sikre, at rutiner ikke går tabt i specielt gårdlaug, boligforeninger og institutioner. Plejeplaner sigter mod en langsigtet drift af enten træer eller grønne områder.

Plejeplaner sikrer på længere sigt, at der ikke postes spildte mængder af tid og penge i forkert vedligeholdelse.

Værdisætning af træer

Vi hjælper gerne med at vurdere værdien af et træ  efter eksempelvis en skade, eller en tvist. Vi tager udgangspunkt i normen Værdisætning af træer også kaldet VAT 19.

Nyanlæg

Tegninger og beregning af mængder samt beskrivelser af materialer.

Vi sikrer at du i det nye anlæg får beskrevet det som du vil have. Det gør det nemmere at indhente tilbud på opgaven samt at styre økonomien hertil.

Regnvand

Vi er uddannet regnvandskonsulenter og har erfaring i at lave anlæg der håndterer lokal afledning af regnvand. Dette er en forudsætning for at få mere liv i byen er hvis vi bevarer vandet lokalt til glæde for flora, fauna og barnlige sjæle.

Klimatjek af dit hus.

Få et tilbud
Skriv til os

35 35 25 65