I efteråret 2020 udførte vi denne opgave med nye belægninger på Niels Brock, vi kasseklippede også træerne.

Arbejdstilsynet var forbi, og havde ingen kommentarer. Det er vi selvfølgelig glade for.

 

Der er blevet klippet mange hække de sidste ugers tid. Men lindekransen på disse billeder er, og bliver dog vores største opgave i denne sæson.

 

Fagligheden skal være i orden.

Siden Stenbroens startede har vi lagt særligt vægt på at indgå i uddannelsen af nye anlægsgartnere, for behovet for lærlinge pladser er stort, ligesom behovet for fagligt kvalificerede kolleger.

Det er for os en selvfølge, at den faglige kvalitet vi ønsker i fremtiden, skal udvikles i dag. I Stenbroens er det tydeligt, at der med lærlingene følger et generelt fokus på udviklingen af kvalifikationer blandt alle kollegerne i virksomheden.

Korttidskontrakterne giver mening.

Både Stine, Thomas og Maja har været ansat på korttids kontrakter der løbende er blevet forlænget. Denne måde at tage lærlinge på, mener vi, er et godt supplement til både de lange kontrakter, og ny mesterlære.

De korte kontrakter giver nemlig mulighed for at tage en lærling,

selv om der er usikkerhed omkring ordrene ude i fremtiden. Flere lærlinge ender således ude i virksomhederne frem for i skolepraktikken, der ellers vil være alternativet.

I gang med etablering af Levende væg.

I byens befærdede og befæstede miljø kan det tit være et problem, at få plads til træerne. Der er sjældent plads til ordentlige udgravninger der tilgodeser træets langsigtede behov for rodudvikling. I dette tilfælde lykkedes det at skabe et fint kompromis, hvor der blev skabt en plantegrubbe på 5 m3, ved anvendelse af kassetter udfyldt med jord. Hullet blev efterfølgende dækket og belægningen reetableret, således at pladsen igen kunne anvendes, samtidig med træet kan vokse ubesværet. Optimalt skulle gruben have været større, men så var træet aldrig blevet plantet, og beboerne ville ikke have haft de mange kommende år med udsigten til denne fine søjlekirsebær.